Про журнал

Засновник, видавець та виробник журналу: Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна».

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації: Серія КВ № 24782-14722 Р від 06.04.2021 р.

Журнал включений до переліку наукових фахових видань ВАК України категорії «Б», додаток 4 до наказу МОН України № 735 від 29.06.2021.

Має міжнародні коди: ISSN 2788-5518 та DOI 10.36994/2788-5518.

Головний редактор: Семенко Анатолій Іларіонович, д.т.н., проф., університет «Україна», м. Київ, Україна.

Адреса: 03115, Україна, м. Київ, вул. Львівська, 23, корпус 2, к. 205.

URL-адреса видання: visn-icct.uu.edu.ua

E-mail: infcct@ukr.net

Галузь науки (напрям, предмет): Технічні науки.

Тематика:

 • Теоретичні основи інфокомунікації та комп’ютерних наук
 • Інфокомунікаційні системи
 • Безпроводові технології
 • Технічна електродинаміка та антени
 • Волоконно-оптичні системи
 • Радіорелейні та супутникові системи
 • Телевізійні системи
 • Cистеми відеоконференцзв’яку та відеоспостереження
 • Комп'ютерні системи та мережі
 • Комп'ютерна і програмна інженерія
 • Системи SCADA
 • Захист інформації та кібербезпека
 • Прикладна математика та моделювання
 • Метрологія та інформаційно-вимірювальні системи
 • Медична та екологічна електроніка

Особливі  характеристики видання:

Журнал відповідає вимогам наказу МОН України №32 від 15.01.2018 р.

Журнал публікує результати фундаментальних та прикладних досліджень у всіх актуальних областях інфокомунікацій та комп’ютерних технологій та надає важливу інформацію для практичного використання науковцям, інженерам, аспірантам та студентам.

В журналі публікуються статті для захисту дисертацій зі спеціальностей:

121 Інженерія програмного забезпечення.

122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології.

123 Комп’ютерна інженерія.

151 Автоматизація та комп’ютерні інтегровані технології.

152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка.

172 Телекомунікації та  радіотехніка.

Високому науковому рівню журналу сприяє наявність у редколегії видатних вітчизняних, а також зарубіжних учених (Німеччина, Ізраїль, Польща, Латвія, Молдова).

В журналі публікуються статті  зарубіжних учених, що можна вважати ознакою міжнародного наукового журналу.

Журнал розрахований на вітчизняну та міжнародну аудиторії вчених-дослідників, інженерів, аспірантів, студентів.

Журнал виходить двічі на рік: у червні та грудні. У журналі публікується не менше 20 статей на рік. Останній випуск: №2 (02) 2021 р.

Журнал дотримується політики відкритого доступу. Увесь вміст знаходиться у вільному доступі та безкоштовно для всіх користувачів та/або їх установ. Користувачам дозволено читати, завантажувати, копіювати, розповсюджувати, друкувати, шукати або посилатися на повні тексти статей або використовувати їх для будь-яких інших законних цілей без попереднього дозволу видавця або автора. Це відповідає визначенню відкритого доступу DOAJ.

Статті публікуються англійською (бажано) та українською мовами.

В англомовних статтях наводяться назва, дані авторів, анотація (коротко) та анотація українською мовою (1800 знаків).

В україномовних статтях наводяться назва, дані авторів, анотація (коротко) та анотація англійською мовою (1800 знаків).

Журнал відповідає міжнародним видавничим стандартам щодо інформативності назви журналу та повного опису статей.

В статтях наводяться результати власних нових корисних досліджень. Допускається оглядова  робота.   

На відомі необхідні результати даються  посилання  з бібліографічними даними, включаючи латиніцею.

Не допускається плагіат (наявність оригінального матеріалу не менше 85%).  

Не менше третини  контенту присвячується оригінальним дослідженням.

Матеріали наданих статей  раніше не публікувались і не очікується їх публікація в іншому видавництві. 

Політика рецензування статей полягає в залученні до рецензування фахових  членів редколегії та відомих вітчизняних і закордонних науковців з висвітленням  запропонованрго переліку питань та  надання зауважень і  рекомендацій. Проводиться подвійне сліпе рецензування.

Редакційна політика журналу сприяє схильності до аффіляції  членів редколегії та авторів статей, виконанню вимог високих етичних та професійних  стандартів публікацій, забезпеченню прав  авторів.

Журнал зареєстрований в  Crossref та  розміщується  в базі «Наукова періодика України»  національної бібліотеки України ім.В.І. Вернадського.

Здійснюються заходи щодо просування журналу до міжнародних науковометричних баз Index Copernicus, Google Shcolar, Web of Science.

-->