Правила оформлення статей

Статті подаються в обсязі 7–12 сторінок формату А4,  не більше 4-х авторів.

Текст в редакторі Word, шрифт – Arial, 11 пт, інтервал – 1, розміри полів: ліве – 2,5 см, праве – 1 см. Абзаци – 0,75 см. Формули у внутрішньому редакторі MS Office Word.

Порядок оформлення: УДК 11 пт, назва статті заголовним 12 пт, ПІБ – все жирно; назва університету, місто, країна, e-mail,10 пт – все курсивом.

В статті будь-якою мовою  заголовок, дані авторів та анотація двома мовами за аналогічними вимогами.
В українськомовній статті анотація українською мовою (коротко), англійською мовою – не менше 1800 знаків.
В англомовній статті анотація англійською мовою (коротка), українською мовою – не менше 1800 знаків.

Анотації курсивом 10 пт. Слово «Анотація» жирно.

В статті мають бути розділи: вступ, дослідження або розробка, висновки. Заголовки 11 пт жирно.

Підпис рисунків і таблиць 10 пт. 

В кінці  наводиться список літератури, 9 пт, не більше 15 джерел. Оформлення літератури за стандартом  ДСТУ 8302:2015.

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, вказані користувачами на сайті цього журналу, будуть використані виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.