Редакційний штат

Редакційна колегія:

Головний редактор: Семенко Анатолій Іларіонович, д.т.н, проф., Університет «Україна», Київ, Україна.
ORCID-0000-0002-7043-7801, setel@ukr.net

Заступники головного редактора: Забара Станіслав  Сергійович, д.т.н., проф., Університет «Україна», Київ, Україна.
ORCID-0000-000-9554-7575, staszabara37@gmail.com

Відповідальний секретар: Павленко Володимир  Іванович, к.ф.-м.н., доц., Університет «Україна», Київ, Україна.
ORCID-0000-0002-3958-0415, pavlenko.v@i.ua

Члени редакційної колегії:

Безрук Валерій Михайлович, д.т.н., проф.,  Харківський національний університет радіоелектроніки, Харків, Україна.
ORCID-0000-0003-2349-7788, valeriy_bezruk@ukr.net

Блаунштейн Натан  Шаєвич, д.ф-м.н., проф., Університет Бен-Гуріона, Біг-Шева, Ізраїль.
ORCID-0000-0003-2945-9379, nathan.blaunstein@hotmail.com

Бойко Юлій  Миколайович, д.т.н.,  проф., Хмельницький національний університет, Хмельницький, Україна.
ORCID-0000-0003-0603-7827, boiko_julius@ukr.ne

Бескровний Олексій Іванович, к.т.н, доц., Університет «Україна», Київ, Україна. 
ORCID-0000-0002-7043-7801, obezkrovnyy@gmail.com

Гепко Ігор Олександрович, д.т.н., проф., Український державний центр радіочастот, Київ, Україна.
ORCID-0000-0002-4138-021X , gepko@ucrf.gov.ua

Климаш Михайло  Миколайович, д.т.н., проф., Національний університет «Львівська політехніка», Львів, Україна.
ORCID-0000-0003-2867-1482, mklimash@polynet.lviv.ua

Козловський Валерій Валерійович, д.т.н., проф., Національний авіаційний університет, Київ, Україна.
ORCID-0000-0002-8301-5501, vv_k@nau.edu.ua

Кушнір Микола Ярославович, к.ф-м.н, доц., Чернівецький Національний університет ім. Юрія Федьковича, Чернівці, Україна.
ORCID-0000-0001-9480-3856, kushnirnick@gmail.com

Лунтовський Андрій Олегович, д.т.н.,проф., Державна академія Саксонії «Беруфсакадемія», Дрезден, Німеччина.
ORCID-0000-0001-7038-6955, andriy.luntovskyy@ba-sachsen.de

Мельник  Ігор Віталійович, д.т.н., проф., НТУУ «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського», Київ, Україна.
ОRCID-0000-0003-0220-0615, imelnik@phbme.kpi.ua

Наконечний Олександр Григорович, д.ф-м.н., проф., Київський Національний університет ім. Тараса Шевченка, Київ, Україна.
ORCID-0000-0002-8705-3070, a.nakonechniy@gmail.com

Наритник Теодор Миколайович, к.т.н., проф, НТУУ «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського», Київ, Україна
ORCID-0000-0001-8071-6356, t.narytnyk@ukr.net

Петренко Анатолій  Іванович, д.т.н., проф., НТУУ «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського», Київ, Україна.
ORCID-0000-0001-6712-7792, tolja.petrenko@gmail.com

Попов Валентин Іванович, д.ф-м.н., проф., Ризький технічний університет, Рига, Латвія.
ORCID-0000-0002-2040-9319, popovs@latnet.lv

Почерняєв Віталій  Миколайович, д.т.н., проф., Державний університет інтелектуальних технологій і зв’язку, Одеса, Україна.
ORCID-0000-0001-7130-8668, vpochernyaev@gmail.com

Рогоза Валерій Станіславович, д.т.н., проф., НТУУ «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського», Київ, Україна.
ORCID-0000-0003-2327-156X, rosvetnik@gmail.com

Самарай  Валерій Петрович, к.т.н., с.н.п., Університет «Україна», Київ, Україна.
ORCID-0000-0003-4419-1366, samaraj@ukr.net

Сидоренко Анатолій  Сергійович, д.ф-м.н., проф., академік Академії наук Молдови, Кишинів, Республіка Молдова.
ORCID-0000-0001-7433-4140, anatoli.sidorenko@kit.edu

Стрелковська Ірина Вікторівна, д.т.н., проф., Міжнародний гуманіиарний університет, Одеса, Україна.
ORCID-0000-0002-1813-0554, irina7000370@gmail.com

Таланчук Петро Михайлович, д. т. н., проф., Університет «Україна», Київ, Україна.
ORCID-0000-0001-8748-6127, talanshuk_pm@ukr.net

Тимошенко Анатолій Григорович, к.т.н, доц., Університет «Україна», Київ, Україна.
ORCID-0000-0003-0954-3186, timoshag@i.ua

Ящишін Євген  Михайлович, д.т.н., проф., Варшавський технологічний університет, Варшава, Польща.
ORCID-0000-0001-8378-1399, e.jaszczyszyn@ire.pw.edu.pl