Про журнал

Засновник, видавець та виробник журналу: Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна».

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації: Серія КВ № 24782-14722 Р від 06.04.2021 р.

Журнал включений до переліку наукових фахових видань ВАК України категорії «Б», додаток 4 до наказу МОН України № 735 від 29.06.2021.

Має міжнародні коди: ISSN 2788-5518 та DOI 10.36994/2788-5518.

Головний редактор: Семенко Анатолій Іларіонович, д.т.н., проф., університет «Україна», м. Київ, Україна.

Адреса: 03115, Україна, м. Київ, вул. Львівська, 23, корпус 2, к. 205.

URL-адреса видання: visn-icct.uu.edu.ua

E-mail: infcct@ukr.net

Галузь науки (напрям, предмет): Технічні науки.

Тематика:

 • Теоретичні основи інфокомунікації та комп’ютерних наук
 • Інфокомунікаційні системи
 • Безпроводові технології
 • Технічна електродинаміка та антени
 • Волоконно-оптичні системи
 • Радіорелейні та супутникові системи
 • Телевізійні системи
 • Cистеми відеоконференцзв’яку та відеоспостереження
 • Комп'ютерні системи та мережі
 • Комп'ютерна і програмна інженерія
 • Системи SCADA
 • Захист інформації та кібербезпека
 • Прикладна математика та моделювання
 • Метрологія та інформаційно-вимірювальні системи
 • Медична та екологічна електроніка

Особливі  характеристики видання:

Журнал відповідає вимогам наказу МОН України №32 від 15.01.2018 р.

Журнал публікує результати фундаментальних та прикладних досліджень у всіх актуальних областях інфокомунікацій та комп’ютерних технологій та надає важливу інформацію для практичного використання науковцям, інженерам, аспірантам та студентам.

В журналі публікуються статті для захисту дисертацій зі спеціальностей:

121 Інженерія програмного забезпечення.

122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології.

123 Комп’ютерна інженерія.

151 Автоматизація та комп’ютерні інтегровані технології.

152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка.

172 Телекомунікації та  радіотехніка.

Високому науковому рівню журналу сприяє наявність у редколегії видатних вітчизняних, а також зарубіжних учених (Німеччина, Ізраїль, Польща, Латвія, Молдова).

В журналі публікуються статті  зарубіжних учених, що можна вважати ознакою міжнародного наукового журналу.

Журнал розрахований на вітчизняну та міжнародну аудиторії вчених-дослідників, інженерів, аспірантів, студентів.

Журнал виходить двічі на рік: у червні та грудні. У журналі публікується не менше 20 статей на рік. Останній випуск: №2 (02) 2021 р.

Журнал дотримується політики відкритого доступу. Увесь вміст знаходиться у вільному доступі та безкоштовно для всіх користувачів та/або їх установ. Користувачам дозволено читати, завантажувати, копіювати, розповсюджувати, друкувати, шукати або посилатися на повні тексти статей або використовувати їх для будь-яких інших законних цілей без попереднього дозволу видавця або автора. Це відповідає визначенню відкритого доступу DOAJ.

Статті публікуються англійською (бажано) та українською мовами.

В англомовних статтях наводяться назва, дані авторів, анотація (коротко) та анотація українською мовою (1800 знаків).

В україномовних статтях наводяться назва, дані авторів, анотація (коротко) та анотація англійською мовою (1800 знаків).

Журнал відповідає міжнародним видавничим стандартам щодо інформативності назви журналу та повного опису статей.

В статтях наводяться результати власних нових корисних досліджень. Допускається оглядова  робота.   

На відомі необхідні результати даються  посилання  з бібліографічними даними, включаючи латиніцею.

Не допускається плагіат (наявність оригінального матеріалу не менше 85%).  

Не менше третини  контенту присвячується оригінальним дослідженням.

Матеріали наданих статей  раніше не публікувались і не очікується їх публікація в іншому видавництві. 

Політика рецензування статей полягає в залученні до рецензування фахових  членів редколегії та відомих вітчизняних і закордонних науковців з висвітленням  запропонованрго переліку питань та  надання зауважень і  рекомендацій. Проводиться подвійне сліпе рецензування.

Редакційна політика журналу сприяє схильності до аффіляції  членів редколегії та авторів статей, виконанню вимог високих етичних та професійних  стандартів публікацій, забезпеченню прав  авторів.

The journal is registered in Crossref and is located in the "Scientific Periodicals of Ukraine" database of the National Library of Ukraine named after V.I. Vernadskyi.

The journal is indexed in the international scientific-metric databases Index Copernicus and Google Scholar. Measures are being taken to promote the journal to the international scientific metric database Web of Science.

-->