АНАЛІЗ ДОЦІЛЬНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ НЕГАТИВНОГО ЗВОРОТНЬОГО ЗВ’ЯЗКУ НА ЗМІННОМУ СТРУМІ ДЛЯ СТАБІЛІЗАЦІЇ ПАРАМЕТРІВ ТРАНЗИСТОРНИХ АНАЛОГІВ ІНДУКТИВНОСТІ

Автор(и)

  • О.В. Осадчук
  • Я.О. Осадчук
  • Д.О. Думенко

DOI:

https://doi.org/10.36994/2788-5518-2022-02-09

Ключові слова:

зворотній зв’язок, транзисторний аналог індуктивності, еквівалентна схема, сигнал, струм, контур, вплив, стабілізація

Анотація

Устатті розглядається доцільності використання негативного зворотнього зв’язку на змінному струмі для стабілізації параметрів транзисторних аналогів індуктивності. Проаналізовано транзисторні каскади із спільним колектором та внесеною реактивністю між базою та колектором. Розглянуто вплив паралельного, послідовного та паралельно-послідовного зворотнього зв’язку на них. Проведені розрахунки залежностей активного, реактивного опору, індуктивності та добротності в функції глибини паралельного негативного зворотнього зв’язку(НЗЗ), наведені графіки залежностей еквівалентної індуктивності і добротності. Доведено ефективність стабілізації параметрів транзисторних аналогів індуктивності (при змінному та постійному струмі) при взаємодії таких дестабілізуючих факторів як нестабільність джерел живлення, зміну температури в діапазоні до +50° для германієвих та +70° для кремнієвих транзисторів. Наведена базова схема транзистора для проведення аналізу впливу паралельного НЗЗ, на основі якої виведена спрощена еквівалентна схема з врахуванням впливу опору зворотнього зв’язку, а також розрахункова схема, отримана переутворюючи трикутник в еквівалентну зірку. Використовуючи метод контурних струмів і виконуючи неважкі перетворення отримані вирази для визначення вхідного активного та реактивного опорів, індуктивності, добротності окремих схем та узагальнених випадків. Доведено, що температурна стабільність значно покращується при заміні постійних опорів температурно-чуттєвими елементами. Наведено одну із схем транзисторних аналогів індуктивності із використанням термочутливого елементу в колі живлення.

Посилання

Ромашко В. Я., Батрак Л. М. Теорія електричних кіл-2. Нелінійні електричні кола : навч. посіб. Київ: КПІ імені Ігоря Сікорського, 2020. 88 с.

Осадчук В. С., Осадчук О. В., Семенов А. О. Генератори електричних коливань на основі транзисторних структур з від’ємним опором. Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2009. 183 с.

Філинюк М. А., Войцеховська О. В.. Елементи та пристрої автоматики на основі нелінійних властивостей динамічних негатронів. Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2008. 189 с.

Осадчук В. С., Осадчук О. В., Семенов А О. Функціональні вузли радіовимірювальних приладів на основі реактивних властивостей транзисторних структур з від’ємним опором та ін. Вінниця : ВНТУ, 2011. 336 с.

В. І. Сенько, М. В. Панасенко, Є. В. Сенько та ін Електроніка і мікросхемотехніка : Підручник у т4. Т. 1. Аналогові та імпульсні пристрої /.] – Харків: Фоліо, 2002. – 510 с.

O. Faruqe, M.T. Amin, Active Inductor with Feedback Resistor Based Voltage Controlled Oscillator Design for Wireless Applications / INTL JOURNAL OF ELECTRONICS AND TELECOMMUNICATIONS, 2018, PP. 57-64

Осадчук О. В., Семенов А. О. Математичне моделювання генератора НВЧ на основі транзисторної структури з від’ємним опором : Вісник Хмельницького національного університету. 2005. № 4, Ч. 1, Т. 2. – С. 256–259.

Філинюк М. А. Основи негатроніки. Том І. Теоретичні і фізичні основи негатроніки. Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2006. 456 с.

S. Diao, Y. Wang, C. Wang VCO Design for Low-Power, High-Efficiency Transmitter Applications, in 2014 IEEE International Symposium on Radio-Frequency Integration Technology, Hefei, China, 2014, pp. 1-4.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-02-03

Як цитувати

Осадчук, О., Осадчук, Я., & Думенко, Д. (2023). АНАЛІЗ ДОЦІЛЬНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ НЕГАТИВНОГО ЗВОРОТНЬОГО ЗВ’ЯЗКУ НА ЗМІННОМУ СТРУМІ ДЛЯ СТАБІЛІЗАЦІЇ ПАРАМЕТРІВ ТРАНЗИСТОРНИХ АНАЛОГІВ ІНДУКТИВНОСТІ. Інфокомунікаційні та комп’ютерні технології, 2(04), 85-93. https://doi.org/10.36994/2788-5518-2022-02-09